За автора

Рени Върбанова е родена в гр. София, България на 17.2.1966г. Работи в Националния институт по метеорология и хидрология към БАН като техник-метеоролог. Израства сред картините на своя прадядо – големият български маринист, професор Александър Мутафов. Интересът, любовта и уважението към изкуството отрано съпътстват житейския път на Рени, но едва преди дванадесет години тя се осмелява да хване четката.

Нейните картини са абстрактни композиции, в които дава свобода на чувствата и мислите си. Обикновено използва ярки, слънчеви тонове, за да зареди положително човека, който е отсреща. Художничката се стреми  да предаде своите вълнения и да накара зрителя да разсъждава върху тях.

Ведрото настроение и вярата  в доброто се вплитат в калейдоскопа на цветните фантазии на показаните платна.

С вродена деликатност и усет към красивото, авторката показва вечния стремеж на човека да опознае далечни светове и да проникне по-добре в пластовете на своята душевност.

——-